Dodavanje novog korisnika u korisnički panel Štampaj

 • korisnicki panel, user panel, client area, invite new user
 • 0

Svaki registrovani korisnik ima mogućnost da iz korisničkog panela pozove novog korisnika na svoj nalog. Ovo znači da ćete vi birati ko će imati pristup vašem panelu i koje podatke će moći da menja. Korisno je zbog toga što možete pozvati više ljudi koji će imati pristup raznim dozvolama na vašem panelu (npr. knjigovođa će imati pristup jednim, a web developer drugim podacima). Takodje je dobro rešenje za resellere i web developere jer će moći da se loguju na vaš panel sa svojim kredencijalima za prijavu ako već imaju nalog kod nas. Ako nemaju, moći će da ga kreiraju.

Ako vam je potrebno da promenite vlasništvo naloga obratite se našoj podršci.

pozivanje korisnika 1

 • U desnom gornjem uglu kliknite na tekst "Zdravo, vaše ime"
 • Kliknite na "Upravljanje korisnicima"

pozivanje korisnika 2

 • U okviru prozora "Pozovite novog korisnika" u polje "name@example.com" unesite email adresu korisnika koga želite da pozovete
 • Možete da izaberete opciju "Sve dozvole" ili "Izaberite dozvole"
 • Ako izaberete "Sve dozvole", pozvanom korisniku dajete pristup svim podacima vašeg korisničkog panela
 • Ako izaberete "Izaberite dozvole", birate koje dozvole ćete dati pozvanom korisniku
 1. Izmene glavnog korisnički nalog - Pristup i izmena informacija o profilu korisnika (imajte na umu da većina ovih podataka može biti izmenjena samo preko naše podrške)
 2. Pregled i upravljanje kontaktima - Pristup i upravljanje kontaktima (dozvoljava da pozvani korisnik može dodati nove kontakte na nalog koji će dobijati obaveštenja (npr. predračune, obaveštenja o isteku domena i sl.) na njihovu email adresu)
 3. Pregled proizvoda i usluga - Pregled proizvoda, usluga i dodataka (dozvoljava da pozvani korisnik može videti koji proizvodi i usluge su aktivni)
 4. Pregled i upravljanje lozinkama proizvoda - Dozvolite resetovanje lozinke i druge radnje (dozvoljava pozvanom korisniku da može menjati lozinke npr. za cPanel)
 5. Primenite Single Sign-On prijavljivanje - Dozvolite jednoznačnu prijavu na usluge (dozvoljava pozvanom korisniku da se može prijaviti na cPanel sa samo jednim klikom bez unosa lozinke)
 6. Pregled domena - Pristup registraciji domena (dozvoljava pozvanom korisniku da može videti domene na vašem nalogu, ali samo ako su domeni registrovani kod nas)
 7. Upravljanje podešavanjima za domene - Dozvolite upravljanje domenom npr. DNS/whois/transferi (dozvoljava pozvanom korisniku da može menjati detalje domena npr. nameservere, DNS zapise, Who-is i transfer domena)
 8. Pregled i plaćanje računa - Pristup za pregled i plaćanje profaktura (dozvoljava pozvanom korisniku da može pregledati i plaćati predračune)
 9. Pogledaj i prihvati ponudu - Dozvola za pregled i prihvatanje ponuda (dozvoljava pozvanom korisniku da može pregledati i prihvatiti našu eventualnu ponudu)
 10. Pregled i otvaranje tiketa za podršku - Pristup otvaranju, odgovaranju i upravljanju tiketima za podršku (dozvoljava pozvanom korisniku da može da pregleda, odgovara i otvori novi zahtev za podršku)
 11. Pregled i upravljanje affiliate nalogom - Pristup za pregled i zahtev za povlačenje Affilate zarade (dozvoljava pozvanom korisniku da može pregledati i upravljati affiliate detaljima uključujući i kredite)
 12. Pregled e-mail poruka - Pristup za pregled e-mail istorije naloga (dozvoljava pozvanom korisniku da može videti sve email-ove o nalogu koje smo mi poslali)
 13. Nove Narudžbine/Nadogradnje/Otkazivanja - Dozvola za kreiranje novih narudžbna (dozvoljava pozvanom korisniku da može vršiti nove narudzbine, nadogratiti ili ih otkazati)
 • Kliknite na "Pošalji pozivnicu", biće poslata pozivnica za pristup na e-mail pozvanom korisniku
 • Klikom na "Upravljanje dozvolama" možete da promenite dozvole za određenog korisnika
 • Klikom na "Ukloni pristup" možete da uklonite sve dozvole za određenog korisnika

NAPOMENA: Ako sami sebi šaljete pozivnicu (u slučaju da želite pristup i sa drugim email-om), potrebno je da se prvo odjavite sa naloga pre nego da kliknete na link pozivnice u email-u.

 

Kako pristupiti drugom nalogu?

Kada pozvani korisnik potvrdi pristup klikom na link u pozivnici, nalogu može pristupiti iz sopstvenog korisničkog panela.

Klikom na link profila  u desnom gornjem uglu (Zdravo, korisničko ime!) iz menija izabere Promena naloga

Promena naloga meni

Pojaviće se spisak sa svim nalozima za koje postoji pristup. Prvi na listi je sopstveni nalog.

 

Promena naloga

 


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad