Šta su "www" i "public_html" folderi na mom hostingu? Štampaj

  • cpanel, public_html
  • 0

U ovom uputstvu objasnićemo vam sta su "www" i "public_html" folderi na Vašem cPanelu, kao i gde se nalaze i kako da im pristupite.

 

www

Ovaj direktorijum je nešto što se zove "symlink (symbolic link)". On samo usmerava na "public_html" folder i služi kao prečica (slično kao prečica u Windows-u). To je jednostavno simbolični link do "public_html" foldera. Sve što postoji u "public_html" folderu postojaće i na "www" što znači da će putanja "/home/yourusername/public_html" i "/home/yourusername/www" pokazivati na isti "public_html" folder. Svaki fajl koji postoji u bilo kom od ta dva foldera biće identičan kada se gleda sa drugog direktorijuma na hostingu.

 

public_html

Ovaj folder je folder u koji se stavljaju fajlovi koji su čitljivi na web-u. To je folder gde stavljate sve fajlove koje želite da su vidljivi kada neko ukuca vaš domen. Ovo možemo objasniti primerom: Ako imate podrazumevano ime datoteke kao što je index.html, default.html ili index.php u folderu "public_html" i kada neko pozove ime vašeg domena, prikazaće tu stranicu. Ako nemate podrazumevanu datoteku u folderu "public_html", biće prikazana poruka sa greškom Forbidden. Kada kreirate addon domen na vašem hostingu sa imenom "example.com" on će koristiti poddirektorijum "/public_html/example.com/" ili ako ste dodali poddomen pod imenom "mojpoddomen" onda će koristiti poddirektorijum "/public_html/mojpoddomen/".

Na shared hosting nalozima dobijate jedan cPanel nalog zbog čega su svi addon domeni poddirektorijumi public_html foldera.

 

Kako pristupiti public_html folderu?

  • Ulogujte se na cPanel
  • U sekciji "Files" kliknite na "File Manager"

public html

  • Videćete "public_html" folder u listi, duplim klikom pristupite folderu

publichtml2

  • "public_html" folder mora uvek imati 0750 dozvole. Svi folderi koji se nalaze u njemu moraju imati 0755 dozvole, a svi fajlovi u njemu 0644 dozvole.

publichtml3

publichtml4

 


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad