Kako proveriti zauzeće diska na cPanel-u Štampaj

  • cPanel, disk, hdd
  • 1

Da biste koristili Disk Space Usage alat u cPanel-u i proverili zauzeće prostora na vašem hosting nalogu, sledite ova uputstva:

  1. Prijavite se na svoj cPanel nalog
  2. U odeljku Files, kliknite na ikonu Disk Space Usage
  3. Kliknite znak (+) da biste proširili određeni direktorijum i pregledali datoteke i direktorijume sadržane u istom
  4. Kliknite na direktorijum da biste pokrenuli File Manager i pogledali njegov sadržaj

Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad