DNS propagacija Štampaj

 • dns, domeni
 • 62

Kada se izmene DNS serveri na domenu ili samo pojedinačni zapisi u DNS zoni, potrebno je nekoliko sati da kompjuterski sistemi širom sveta prepoznaju ove izmene.

Ovaj vremenski period se naziva DNS propagacija i dok se ne završi u potpunosti, domen i njemu povezani sajtovi ili e-mail nalozi neće raditi dosledno.

Ovo kašnjenje se javlja iz niza razloga i nije potpuno u našoj kontroli.

Internet Service Provider (ISP) keširanje

U nastojanju da ubrza pretraživanje Interneta za svoje klijente, svaki Internet provajder (ISP) kešira (čuva) DNS zapise. To znači da nakon što neko poseti Vaš sajt ili vam pošalje e-mail, njegov Internet provajder sačuvaće podatke na kojim DNS serverima je Vaš domen delegiran i koji DNS zapisi postoje u toj zoni. Kada novi posetilac sa istog internet provajdera (ISP) pokuša da vidi Vaš web sajt ili da Vam pošalje e-mail, ISP će pronaći keširan zapis zapamćen lokalno na njihovom sistemu umesto da traži ponovo podatke na internetu. Ovim se štedi vreme i doprinosi bržem surfovanju na internetu.

Problem nastaje ukoliko promenine DNS servere ili zapise u DNS zoni za Vaš domen, ISP će primetite te promene tek za nekoliko sati. U vremenu između DNS promene i ažuriranja informacija kod ISP-a, korisnici ISP-a dobijaće keširane rezultate DNS zapisa.

Ovo kašnjenje i korišćenje keširanih podataka može dovesti do toga da neki korisnici vide Vaš stari sajt dok drugi vide novi. Takođe, neki e-mailovi biće poslati na Vaš stari server dok će neki biti isporučeni na novi server. Nakon što se podaci iz keša ISP-a ažuriraju, svi zapisi biće sinhronizovani i posetioci će biti usmereni na novu lokaciju.

Time To Live i Remote Caching

TTL je vremenski period kojim se definiše na koliki period ostali serveri trebaju da keširaju DNS zapise. Postavljanjem TTL-a na kraći period, korisnik može smanjiti vreme propagacije prilikom izmene svojih DNS zapisa. Međutim, smanjenjem TTL-a povećava se broj zahteva ka DNS serverima i povećava se opterećenje servera i vreme obrade.

Jedna od tehnika za smanjenje vremena propagacije jeste smanjenje TTL vrednosti u postojećoj DNS zoni pre bilo kakvih izmena. Međutim, izmene vrednosti TTL-a postaće aktivne tek nakon isteka originalnih vrednosti. To znači da je potrebno smanjiti TTL vrednosti 24 do 72 sata pre bilo kakvih izmena u DNS zoni.

Takođe, neki internet provajderi konfigurišu svoje DNS servere da ignorišu definisane TTL vrednosti već da koriste svoje zadate vremenske periode za keširanje podataka. Neki DNS serveri su konfigurisani da keširaju rezultate do 72 sata, ali obično je to vreme mnogo manje. Na kraju, vreme samo rešava probleme propagacije.

Koliko je vreme čekanja?

Za promene DNS servera i DNS zone obično je potrebno 12 do 24 sata, ali može potrajati i do 48 sati za potpunu propagaciju.

Ne možete ništa učiniti da ubrzate proces propagacije; preporučujemo da dobro isplanirate propagaciju unapred da bi smanjili vreme prekida u radu.

Kada je propagacija završena?

WHOIS, ping i traceroute testovi ne mogu tačno pokazati kada je propagacija završena. Jedini siguran način je da sačekate da prođe maksimalno vreme koje može trajati do 48 sati od trenutka kada su izmenjeni DNS-ovi.

Brzina kojom će se ažurirati DNS serveri u svetu zavisi od fizičke lokacije, internet provajdera i malo sreće. SkyHosting nema kontrolu nad propagacijom na internetu. Kada se završi propagacija, Vaš sajt pojaviće se na našim serverima i e-malovi će biti potpuno funkcionalni.

Ne postoji način kojim se utvrđuje da li je propagacija potpuno završena. Tokom prvih 48 sati, čak i ako Vi vidite sajt na novom serveru, Vaš prvi komšija moguće je da ga i dalje vidi na starom serveru.

Tehnike brisanja lokalnog DNS keša

Iako su se DNS promene ispropagirale, Vaš lični kompjuter možda još uvek čuva kopiju ili keš starih vrednosti.

DNS keširanje

Pored toga, većina kompjutera kešira DNS zapise čime može pokazivati na staru IP adresu do 48 sati dok se ne bude ažurirao. Ukoliko Vaš kompjuter kešira DNS zapise, možete obrisati keš čime će potražiti novu IP adresu traženog domena.

Windows brisanje keša

 1. Izaberite Start meni i selektujte All Programs –> Accessories –> Command Prompt
 2. Ukucajte sledeću komandu bez navodnika “ipconfig /flushdns”
 3. Dobićete poruku o uspešnom brisanju keša “Successfully flushed the DNS Resolver Cache.”
 4. Možete zatvoriti command prompt

Clear DNS cache

Macintosh brisanje keša

 1. Otvorite Applications folder, zatim otvorite Utilities folder.
 2. Otvorite Terminal aplikaciju
 3. For Mac OS 10.10 enter:
  sudo discoveryutil udnsflushcaches
 4. For OSX 10.9 enter:
  dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
 5. For OSX 10.7 – 10.8 enter:
  sudo killall -HUP mDNSResponder

Browser keširanje

Keširanje u samom browseru nema nikakve veze sa DNS-ovima, međutim, može prikazivati stare stranice nakon promene DNS-ova. Browseri keširaju sadržaj stranica koje ste ranije posetili. Možete obrisati keš iz browsera i ponovo učitati stranice. Prečica Ctrl +Shift + Delete otvara podešavanje za brisanje keša u većini browsera.

 

 


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad