Preduslovi za registraciju .DE domena Štampaj

  • registracija domena, .de domeni, .de domains
  • 0

Postoje određeni uslovi koje je potrebno ispuniti kako bi registrovali .DE domen. Svaka zemlja ima svoje uslove, a Nemačka je malo strožija kad je u pitanju registracija i obnova .DE domena.

.DE je ccTLD za Nemačku i reguliše ga DENIC.

 

Uslovi za registraciju

Zahtevi za dužinu imena za .DE domene su jedan do 63 znaka ispred TLD-a. (ispred .DE)

 

Uslovi rezidenata

.DE domeni se mogu registrovati iz bilo koje zemlje vlasnika. Lokalno prisustvo više nije potrebno od maja 2018. DENIC (.DE Registar) može tražiti ovlašćenog predstavnika koji se nalazi u Nemačkoj za prijem službenih ili sudskih dokumenata u slučaju bilo kakvih pravnih pitanja. Takvi detalji se dostavljaju u roku od dve nedelje od odgovarajućeg zahteva od strane DENIC-a.

 

Uslovi nameservera

Aktivacija zahteva najmanje dva funkcionalna nameservera. Nameserveri moraju biti aktivni na dve različite podmreže (subnet-a) i na njima mora biti kreirana DNS zona za taj domen pri registraciji. NAST alatka registra verifikuje funkcionalnost nameservera. Tu možete proveriti da li su vaši nameserveri ispravno podešeni za registraciju, kao i koje su njihove greške (ako ih ima). Kada je ime domena registrovano, a nameserveri nisu aktivni, registrant ima 30 dana da aktivira i parkira ime domena na njima. Ako se period od 30 dana završi bez aktivnih servera imena, DENIC briše ime domena bez povraćaja sredstava.

 

Obnova .DE domena

Svi .DE domeni se obnavljaju po sistemu automatskog obnavljanja. To znači da je potrebno uplatu izvršiti bar nekoliko dana pre isteka domena. Poželjno je domen obnoviti najkasnije 11 dana pre isteka. Ne postoji grace period za .DE domene jer oni ulaze u redemption period odmah po isteku. Redemption period traje 30 dana nakon isteka. U tom periodu, domen se može ponovo registrovati samo u ime poslednjeg vlasnika domena ili u ime trećeg lica koje odredi nosilac domena. Obnova domena u redemption periodu iznosi 250 eura plus redovan cena obnove domena.

 

Transfer .DE domena

EPP kod je potreban za sve .DE transfere. Kod za potvrdu ističe nakon 30 dana. Za razliku od standardnih gTLD domena, koji imaju 60-dnevno ograničenje na zadržavanje prenosa nakon registracije za transfere od registratora do registratora, .DE transfer nije ograničen ni na jedan period zadržavanja. To znači da se transfer može izvršiti u bilo kom trenutku nakon registracije domena.

 

Dodatne informacije


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad