Kako da kreiram e-mail nalog na iPhone-u? Štampaj

 • iphone email, ipad email, e-mail
 • 0

E-mail nalog na vašem iOS-u možete kreirati na dva načina - manuelno i automatski. U ovom uputstvu ćemo vam pokazati oba.

 

Automatsko podešavanje

 • Kliknite na "Settings"
 • Kliknite na "Mail"
 • Kliknite na "Accounts"

iPhone Mail option

 • Kliknite na "Add Account"

add account

 • Kliknite na "Other"
 • Kliknite na "Add Mail Account"

iPhone add mail accoount

 • U polje "Name" unesite ime koje će biti korišćeno za e-mail nalog
 • U polje "Email" unesite e-mail adresu
 • U polje "Password" unesite lozinku vašeg e-mail naloga
 • U polje "Description" unesite opis e-mail naloga

iPhone new account

 • Kliknite na "Next"
 • E-mail aplikacija će pokušati da automatski pronađe vaša podešavanja i da kreira vaš e-mail nalog
 • Kliknite na "Done"

 

Ručno podešavanje

Ako mail aplikacija ne može da kreira nalog, moraćete da kreirate manuelno:

 • Kliknite na "Next"
 • Izaberite tip naloga IMAP ili POP

iphone manual settings

 • U sekciji "INCOMING MAIL SERVER" u polje "Host Name" unesite mail.example.com (zamenite example.com vašim nazivom domena)
 • U polje "User Name" unesite vašu punu e-mail adresu npr. johndoe@example.com
 • U polje "Password" unesite vašu e-mail lozinku
 • U sekciji "OUTGOING MAIL SERVER" u polje "Host Name" unesite mail.example.com (zamenite example.com vašim nazivom domena)
 • U polje "User Name" unesite vašu punu e-mail adresu npr. johndoe@example.com
 • U polje "Password" unesite vašu e-mail lozinku
 • Kliknite na "Next"
 • Ako su vaše unete informacije tačne, kliknite na "Save"

 

 


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad