Registracija .RS IDN domena

.RS IDN domen

Domeni sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN) su svi oni domeni čiji nazivi mogu da sadrže i slova izvan engleskog alfabeta (tj. ASCII koda). Takva su, na primer, latinička slova sa dijakritičkim znacima, kao što su č, ć, š, ž i đ. Podržavši navedena, kao i još 36 slova iz albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, poljskog, rumunskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika, .RS domen se priključuje velikoj svetskoj porodici IDN domena najvišeg nivoa. Prvi takav domen je bio .COM, još 2000. godine.

.RS IDN

Početni period registracije .RS IDN domena

 • Početni period registracije .RS IDN domena počinje 10.12.2018. u 12:00 časova
 • U tom periodu .RS IDN domen može da registruje samo registrant postojećeg .RS domena
 • Registranti novih .RS domena, registrovanih tokom ovog perioda, takođe mogu da registruju odgovarajući .RS IDN domen
 • IDN naziv domena može na određenim pozicijama da sadrži jedno „IDN slovo“ umesto jednog „ASCII slova“ (npr. „č“ ili „ć“ umesto „c“, „š“ umesto „s“ itd)
 • .RS IDN domen se registruje kod ovlašćenog registra (OR-a) kod koga je već registrovan odgovarajući .RS domen
 • Cene za registraciju .RS IDN domena biće iste kao i cene za registraciju odgovarajućih .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

 

Koraci u procesu registracije:

 1. Registrant na RNIDS-ovoj web stranici podnosi zahtev za registraciju .RS IDN domena
 2. Po dobijanju povratne poruke, registrant daje saglasnost za registraciju .RS IDN domena klikom na verifikacioni link
 3. Po dobijanju poruke sa potvrdom da je njegov zahtev prošao verifikaciju RNIDS-a, registrant OR-u plaća nadoknadu za proceduru registracije .RS IDN domena
 4. .RS IDN domen je registrovan

Istekom početnog perioda registracije, 05. 03. 2019. u 12:00 časova počinje slobodna registracija IDN naziva u okviru .RS domena, što znači da može da ih registruje bilo ko, bez obzira na to da li već ima registrovan neki .RS domen ili ne.

 

Početni period registracije .RS IDN domena

Početni period registracije .RS IDN domena počinje 10.12.2018. u 12:00 časova i u tom periodu pravo da registruju IDN naziv domena (sa proširenim setom karaktera) imaju registranti već registrovanih .RS domena. Registranti novih .RS domena, registrovanih tokom ovog perioda, takođe mogu da registruju odgovarajući .RS IDN domen.

Tokom ovog perioda .RS IDN domen se registruje kod ovlašćenog registra (OR-a) kod koga je već registrovan odgovarajući .RS domen.

Istekom početnog perioda registracije, 05.03.2019. u 12:00 časova počinje slobodna registracija IDN naziva u okviru .RS domena, što znači da može da ih registruje bilo ko, bez obzira na to da li već ima registrovan neki .RS domen ili ne.

Cene za registraciju .RS IDN domena biće iste kao i cene za registraciju odgovarajućih .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Pravilo registracije IDN naziva domena u početnom periodu

Tokom početnog perioda registracije važiće jednostavno pravilo da IDN nazivi domena mogu da se kreiraju tako da jedno IDN slovo odgovara jednom ASCII slovu („1 na 1“).

U praksi to znači da ćevapčić.rs može da registruje samo neko ko je već registrovao cevapcic.rs i niko drugi. To takođe znači da čvarak.rs može da registruje neko ko je već registrovao cvarak.rs, ali ne i neko ko je registrovao chvarak.rs, jer su „ch“ dva slova, a pravilo glasi „1 na 1“. Registrant naziva chvarak.rs može da registruje čhvarak.rs ili ćhvarak.rs, ali ne i čvarak.rs. Evo nekoliko primera:

 

IDN naziv može na osnovu ASCII naziva ne može na osnovu ASCII naziva
ćevapčić.rs cevapcic.rs cevapchic.rs
đevrek.rs devrek.rs djevrek.rs
piškota.rs piskota.rs pishkota.rs

 

U sledećoj tabeli su data uparena ASCII i IDN slova:

ASCII slovo odgovarajuća IDN slova
a á â ä ă ą
c ç ć č
d ď đ
e é ë ę ě
i í î
l ĺ ľ ł
n ń ň
o ó ô ö ő
r ŕ ř
s ß ś ş š
t ţ ť
u ú ü
v ů ű
y ý
z ź ż ž

Samo navedena IDN slova se mogu naći umesto navedenih ASCII slova u nazivu novog .RS IDN domena.

 

Procedura registracije IDN naziva domena u početnom periodu

 • Registrant na RNIDS-ovoj web stranici podnosi zahtev za registraciju IDN naziva domena i unosi sledeće podatke:
  1. Naziv postojećeg .RS domena čiji je registrant
  2. Naziv .RS IDN domena koji želi da registruje na osnovu postojećeg .RS domena
  3. Adresu e-pošte koja se već vodi kao kontakt adresa za postojeći .RS domen
 • Posle provere validnosti zahteva (da li je IDN naziv u skladu sa pravilom registracije) i tačnosti unetih podataka, na navedenu adresu e-pošte registrant dobija poruku sa sledećim podacima:
  1. Nazivi postojećeg .RS i novog .RS IDN domena
  2. ID broj transakcije
  3. Link za verifikaciju zahteva
 • Registrant daje saglasnost za registraciju .RS IDN domena klikom na verifikacioni link
 • Na svoju adresu e-pošte registrant dobija poruku sa potvrdom da je njegov zahtev prošao verifikaciju RNIDS-a
 • Registrant stupa u kontakt sa ovlašćenim registrom (OR-om) kod kog je registrovan postojeći .RS domen i završava proceduru registracije .RS IDN domena (plaća nadoknadu)
 • OR potvrđuje zahtev za registraciju i novi .RS IDN domen je registrovan – u zbirku Registra su upisani podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu i DNS serverima za .RS IDN domen identični podacima koji su već upisani za registrantov postojeći .RS domen, što se može proveriti na RNIDS-ovom WHOIS servisu (ako je registrant pravno lice i ako nije uključena zaštita od prikaza podataka o registrantu – podaci o fizičkim licima se ne prikazuju)

 

Transfer starog domena (promena OR-a)

Da li je u toku procesa registracije IDN domena moguće promeniti OR?

Ukoliko se, u trenutku kada registracija IDN domena još uvek nije završena, desi transfer starog domena sa jednog OR-a na drugi, zahtev za registraciju IDN domena se transferuje na drugi OR i taj drugi OR završava proces registracije IDN domena.

 

Promena registranta starog domena

Da li je u toku procesa registracije IDN domena moguće promeniti registranta postojećeg .RS domena?

Ukoliko se, u trenutku kada registracija IDN domena još uvek nije završena, zahteva promena registranta starog domena, ona se ne može odobriti dok se ne završi registracija IDN domena.

 • domeni, rs domains, IDN
 • 2 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

SkyHosting DNS serveri

Ukoliko ste zakupili hosting uslugu kod nas, potrebno je da postavite sledeće DNS servere na...

Ko može registrovati .RS domene

Pravo na registraciju imaju domaća i strana pravna i fizička lica, bez ograničenja u pogledu...

Kako da transferujete .RS domen kod nas

Od 26.0.2016. stupile su na snagu nove procedure za transfer domena od strane RNIDS-a.Transfer...

DNS propagacija

Kada se izmene DNS serveri na domenu ili samo pojedinačni zapisi u DNS zoni, potrebno je nekoliko...

Kako da transferujete gTLD domene kod nas

Ukoliko želite da transferujete gTLD domene (.com, .net, .org, .biz, .info...) kod nas, možete...