Redirekcija sajta na https pomoću .htaccess Štampaj

  • https, redirekcija, .htaccess
  • 10

Ovim uputstvom prebacićemo sajt sa http na https konekciju (http://domen.rs na https://domen.rs).

U najvišem direktorijumu sajta (obično public_html) editujemo .htaccess fajl i dodamo sledeći kod.

# Komentari u .htaccess fajlu počinju tarabom (#)
# Uključićemo modul za redirekciju
RewriteEngine on

# Pravimo redirekciju na https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^/?(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

# Ukoliko adresa sajta ne pocinje sa www a želimo da url adresa počinje sa www (redirekcija https://domen.rs na https://www.domen.rs).
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^/?(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

# Ukoliko adresa sajta pocinje sa www a želite da ga redirektujete na verziju sajta bez www. Komentarišemo gornje 2 linije i odkomentarišemo dve linije ispod.
#RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
#RewriteRule ^/?(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad