Kako kreirati email forwarder u cPanel-u Štampaj

  • cPanel, e-mail
  • 6

Email forwarder je opcija u cPanelu kojom možete preusmeriti dolazne emailove na neku drugu e-mail adresu.
Postoje dve situacije preusmeravanja emailova:

  1. Imate kreiran email nalog na hostingu i želite da kopiju pošaljete na drugu email adresu. U tom slučaju, dolazni email ostaje u originalnom inboxu, a kopija se šalje na drugi email.
  2. Nemate kreiran email nalog, već samo kreirate email forwarder koji neće čuvati original u inboxu već će samo proslediti email na drugi email.


Krenimo sa kreiranjem email forwardera. Ulogujte se na vaš cPanel nalog.

Kliknite na ikonu Forwarders u grupi Email

cPanel Email Forwarder 01

Kliknite na dugme Add Forwarder.
Ukoliko želite da preusmerite sve e-mailove sa domena, možete koristiti opciju Add Domain Forwarder.

cPanel Email Forwarder 02

Unesite podatke za prosleđivanje:

  1. korisničko ime emaila sa kojeg želite da preusmerite emailove
  2. izberite domen emaila ukoliko ih imate više od jednog na hostingu
  3. unesite email adresu na koju želite da preusmerite emailove
  4. kliknite na dugme Add Forwarder


cPanel Email Forwarder 03

Ukoliko je potrebno da preusmerite emailove na više različitih email adrese, ponovite postupak za svaki email posebno.

cPanel Email Forwarder 04

 

 


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad