Podešavanje e-mail klijenata Štampaj

  • e-mail
  • 9

Da bi ste mogli da primate e-mail poštu, potrebno je da podesiti svoj e-mail klijent program.

Parametri za podešavanje e-mail kijenata SSL/TLS (preporučeno)


Incoming Mail Server:
mail.vasdomen.rs
POP3 port: 995
IMAP port: 993

Outgoing Mail Server: mail.vasdomen.rs
SMTP port: 465

My server requires authentication (uključiti)

Username: korisnickoime@vasdomen.rs
Password: vasalozinka

 

Parametri za podešavanje e-mail kijenata


Incoming Mail Server:
mail.vasdomen.rs
POP3 port: 110
IMAP port: 143

Outgoing Mail Server: mail.vasdomen.rs
SMTP port: 587

My server requires authentication (uključiti)

Username: korisnickoime@vasdomen.rs
Password: vasalozinka


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad