Kako da transferujete .RS domen kod nas Štampaj

  • domeni, transfer domena, .RS
  • 17

Od 26.0.2016. stupile su na snagu nove procedure za transfer domena od strane RNIDS-a.
Transfer domena kod drugog ovlašćenog registra, može biti izvršen u skladu sa redovnom ili rezervnom procedurom.
Rezervna procedura se aktivira samo u slučajevima kada trenutni ovlašćeni registar ne obezbedi registrantu autorizacioni EPP kod za transfer.

Transfer .RS domena po redovnoj proceduri

  1. Potrebno je kod trenutnog registra gde se nalazi domen pokrenuti zahtev za kreiranje autorizacionog EPP koda za transfer domena. Kreiranje zahteva za EPP kodom možete pokrenuti preko korisničkog panela trenutnog registra ukoliko ima takvu opciju ili ih kontaktirate e-mailom da vam proslede EPP kod.
  2. Sistem kreira autorizacioni EPP kod za transfer koji se e-mailom šalje administrativnom kontaktu domena
  3. Registrant ili administrativni kontakt dostavljaju EPP kod za transfer novom registru (SkyHosting) ili kreiraju narudžbinu za transfer domena
  4. Nakon prihvatanja autorizacionog koda, domen se transferuje i RNIDS obaveštava administrativni kontakt o uspešnosti transfera

 

Transfer domena po rezervnoj proceduri

  1. Registrant ili administrativni kontakt podnosi zahtev za transfer sa našeg korisničkog portala
  2. Ukoliko trenutni registar ne odgovori na zahtev u roku od 7 dana, RNIDS kreira autorizacioni kod i šalje ga registrantu ili administrativnom kontaktu
  3. Registrant ili administrativni kontakt dostavljaju autorizacioni kod za transfer novom registru (SkyHosting)
  4. Nakon prihvatanja autorizacionog koda, domen se transferuje i RNIDS obaveštava administrativni kontakt o uspešnosti transfera


Transferom domena, datum isteka registracije ostaje nepromenjen.

Transfer domena je besplatan.


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad