Šta kada istekne .RS domen? Štampaj

  • domeni, rs domains
  • 48

Važno je znati da naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je registrovan.

Nakon datuma isteka, status domena prelazi is Aktivan u Istekao.
Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena. Ukoliko se domen obnovi u ovom periodu, datum isteka se pomera za godinu dana od početnog datuma isteka.

Ukoliko domen ne bude produžen 30 dana nakon isteka, domen se briše iz registra nacionalnih internet domena, to jest registrant gubi “vlasništvo” nad nazivom domena i može da ga registruje bilo ko drugi.

Najbolje je da se procedura produženja registracije uradi pre isteka roka registracije domena. Maksimalni period za produženje iznosi 10 godina.
Domene možete produžiti iz svog korisničkog panela.


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad