Najčešća pitanja za .RS domene

Šta je ccTLD?

country code Top-Level Domain – Nacionalni internet domen najvišeg nivoa – vezan je za međunarodnu dvoslovnu oznaku države (kao što je naš .RS domen).

Šta je IDN?

Internationalized Domain Name – Internacionalizovani nazivi domena – nazivi domena koji nisu napisani engleskim alfabetom (kao što je naš .СРБ domen).

Šta je gTLD?

generic Top-Level Domain – Generički internet domen najvišeg nivoa – ponekad se nazivaju i međunarodni domeni (kao što su .COM, .ORG, .NET…).

Šta je DNS?

Domain Name System – Sistem naziva internet domena – bazni internet servis, koji omogućava prevođenje naziva internet domena u IP brojeve i obrnuto. On omogućava jednostavnu komunikaciju ljudi sa Internetom, jer je Internet baziran na IP brojevima koji ljudima predstavljaju besmislen niz brojeva i tačaka, skoro nemoguć za pamćenje.

Šta je RNIDS?

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (skraćeno: RNIDS) je stručna, nevladina i nedobitna fondacija osnovana 8. jula 2006. radi upravljanja Centralnim registrom nacionalnih internet domena. RNIDS upravlja nacionalnim internet domenima Republike Srbije po odluci ICANN-a, i to .RS domenom od 11. septembra 2007. godine, a .СРБ domenom od 21. aprila 2011.

Šta je ovlašćeni registar?

Ovlašćeni registar je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, koga je RNIDS ovlastio da obavlja poslove registracije .RS i .СРБ domena. Najčešće su to internet provajderi.

Ko je registrant?

Registrant je lice koje registruje i koristi naziv .RS i/ili .СРБ domena. Registrant može da bude domaće ili strano, fizičko ili pravno lice. To su krajnji korisnici naziva internet domena, ali ne i njihovi vlasnici, već praktično zakupci na određeni vremenski period, ne kraći od godinu dana i ne duži od 10 godina.

Ko je administrativni kontakt?

Administrativni kontakt je fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik, ovlašćeno u ime registranta da od RNIDS-a prima podatke od značaja za registraciju naziva domena i u ime registranta vrši promenu svih podataka vezanih za registraciju .RS i .СРБ domena. Obratite pažnju da administrativni kontakt ima ista ovlašćenja za upravljanje nazivom domena kao i sam registrant.

Ko je tehnički kontakt?

Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik ovlašćeno da u ime registranta vrši promenu tehničkih podataka u vezi sa registracijom .RS i .СРБ domena (podaci o DNS serverima i promena lica određenog kao tehnički kontakt). U praksi je tehnički kontakt najčešće internet provajder kod koga se nalazi web prezentacija za koju se registruje naziv domena, to jest ovlašćeni registar kod koga je registrovan naziv domena.

Šta je WhoIs servis?

Whois servis koji nudi RNIDS omogućava pregled javno dostupne baze podataka o registrovanim nazivima domena u okviru ccTLD registra (Centralnog registra nacionalnih internet domena). Najčešće se koristi za dobijanje informacije da li je naziv .RS ili .СРБ domena registrovan ili ne. Ukoliko je naziv domena registrovan, Whois servis omogućava prikaz osnovnih podataka o korisniku koji je naziv domena registrovao, kao i o administrativnom i tehničkom kontaktu, u skladu sa definisanim pravilima o dostupnosti podataka.

  • rs domains, domeni
  • 2 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

SkyHosting DNS serveri

Ukoliko ste zakupili hosting uslugu kod nas, potrebno je da postavite sledeće DNS servere na...

Šta kada istekne .RS domen?

Važno je znati da naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je...

Ko može registrovati .RS domene

Pravo na registraciju imaju domaća i strana pravna i fizička lica, bez ograničenja u pogledu...

Kako da transferujete .RS domen kod nas

Od 26.0.2016. stupile su na snagu nove procedure za transfer domena od strane RNIDS-a.Transfer...

DNS propagacija

Kada se izmene DNS serveri na domenu ili samo pojedinačni zapisi u DNS zoni, potrebno je nekoliko...