cPanel uklanja Horde webmail interfejs

  • Petak, 30th Septembar, 2022
  • 17:05pm

cPanel planira uskoro da ukloni Horde webmail interfejs.

Horde se oslanja na PHP 7.4, čija verzija prestaje da se održava 28. novembra 2022. Zbog toga je cPanel odlučio da ukloni Horde webmail interfejs. Možete koristiti Roundcube za Webmail umesto njega.

NAPOMENA: cPanel će automatski migrirati sve Horde podatke u Roundcube.

« Nazad