Obaveštavamo vas da od 29. aprila 2021. godine, na neodređeno vreme, nećemo moći da obrađujemo vaše MasterCard uplate preko 2Checkout opcije za plaćanje.

Visa, PayPal i bilo koji drugi načini plaćanja i dalje će funkcionisati u ovom trenutku.

2Checkout nastavlja da sarađuje sa svojim partnerima za obradu plaćanja kako bi utvrdio da li se obrada Mastercard-a može nastaviti.

Obaveštavaćemo vas o svim promenama u vezi ovoga.Nedelja, April 25, 2021« Nazad