Kupovina SSL sertifikata na 3 godine prestaje 1. marta 2018

  • Sreda, 21st Februar, 2018
  • 15:06pm

Nakon 1. marta, moći ćete kupiti SSL sertifikate samo na dve godine

Od 1. marta 2018. više nećete moći kupiti SSL sertifikate na 3 godine. Ova promena se primjenjuje od strane Certificate Authority/Browser Forum (CAB Forum), koji je manje-više regulatorno telo sastavljeno od CA i pretražživača.

Dakle, od 1. marta 2018, dve godine je maksimalni period na koji možete zakupiti SSL sertifikat. Ova promena ne utiče na EV sertifikate jer je dve godine (825 dana) već bio najduži dozvoljeni period važnosti, zahvaljujući nivou poverenja (jedinstveni zeleni bar indikator) koji EV SSL ima.

Više informacija o ovome možete pročitati na našem blogu.

« Nazad