Ko može registrovati .RS domene Štampaj

  • rs domains, domeni
  • 54

Pravo na registraciju .RS i . СРБ domena imaju domaća i strana pravna i fizička lica, bez ograničenja u pogledu broja domena.

Nacionalni domeni koji mogu da se registruju su:

.RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira na to da li su pravna ili fizička lica
.CO.RS  .ПР.СРБ samo za pravna lica i preduzetnike
.ORG.RS .ОРГ.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije
.EDU.RS .ОБР.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije
.IN.RS .ОД.СРБ samo za fizička lica

Koja imena domena sudozvoljeni?

  • Osim slova i cifara (0-9), naziv sme da sadrži crticu (“-”), ali ne sme da počinje ili da se završava njom, niti sme da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.
  • Nazivi .RS domena mogu da sadrže 26 slova engleskog alfabeta, ali i slova iz latiničkih pisama jezika koji se govore u Srbiji (ß, é, đ, š, ą, ö, ů...). Mogu da imaju najmanje dva znaka, a maksimalno 63. Od 10. decembra 2018. .RS domen podržava i slova van engleskog alfabeta.
  • Nazivi .СРБ domena mogu da sadrže 30 slova srpske ćirilice, kao i slova iz ćiriličkih pisama drugih jezika koji se govore u Srbiji (щ, ё, ќ, я, ў...), takođe mogu da imaju najmanje dva, ali maksimalno 30-ak znakova (zbog interne konverzije u latiničke znake).

 

RNIDS opšti uslovi registracije

Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena


Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

« Nazad